Nhân Viên Kiểm Tra Tiểu Bang Muốn Gì ?

1. Biết các luật được áp dụng tại tiểu bang của bạn và trong vùng bạn hành nghề. State Boards of Cosmetology luôn làm việc để theo sát tình hình trong các lãnh vực vệ sinh và khử trùng. Thường xuyên vào trang mạng của bộ để nắm vững những thay đổi về luật lệ có thể ảnh hưởng đến thương vụ của bạn!

2. Mọi khách hàng, mọi lúc – chùi rửa sau đó khử trùng! Cần nhớ là nếu muốn khử trùng đồ dùng đúng cách, chúng cần phải được chùi rửa trước! Dùng sản phẩm chùi rửa tiêu chuẩn hoặc xà bông và nước – bước tiếp sau đó là khử trùng đúng cách!

3. Pha và dùng thuốc khử trùng đúng cách. Luôn dùng thuốc khử trùng tiêu chuẩn dành cho bệnh viện có chứng nhận EPA trên nhãn hiệu và theo chính xác chỉ dẫn về cách pha chế! Chú ý đến thời gian tiếp xúc đòi hỏi để thuốc khử trùng thật sự có tác dụng được ghi trên nhãn hiệu của mọi loại thuốc khử trùng.

4. Thay đổi thuốc khử trùng. Theo sát chỉ dẫn của hãng sản xuất – hầu hết đỏi hỏi thay mới dung dịch khử trùng mỗi ngày khi đồ dùng được ngâm vào. Muốn tiết kiệm tiền nhiều nhất, thử dùng loại khử trùng dạng xịt hoặc giấy lau khi thích hợp cho nhu cầu khử trùng của bạn!

5. Hiểu biết tại sao cần khử trùng. Việc khử trùng được luật đòi hỏi để duy trì giấy phép hoạt động của bạn, nhưng lý do chính cần phải khử trùng là để bảo vệ khách hàng của bạn, chính bạn và thương vụ của bạn!

Leave a Reply